Rachunkowość z perspektywy naszego biura rachunkowego, to nie tylko prowadzenie ksiąg – to przede wszystkim wysoki standard usługi. We współpracy z Klientem kierujemy się najwyższym poziomem etyki zawodowej.

Dla naszych Klientów prowadzimy wszelkie dopuszczalne ewidencje podatkowe i rachunkowe.

Książka przychodów i rozchodów

Uproszczona, uniwersalna ewidencja podatkowa, wybierana głównie przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą bądź spółki cywilne. Nadaje się do prowadzenia każdego profilu działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe

Ewidencja obligatoryjnie prowadzona przez podmioty posiadające osobowość prawną. Jest to najbardziej sformalizowana i przejrzysta forma prowadzenia księgowości. Również roczna sprawozdawczość jest najobszerniejsza. Księgi rachunkowe mogą także prowadzone na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ryczałt ewidencjonowany

Wybierana głównie przez niewielkie podmioty gospodarcze. Jedna z najprostszych i najmniej skomplikowanych form ewidencji. Należy mieć jednak na względzie fakt, że ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia przy wyborze tego typu rozliczeń podatkowych dla niektórych profili działalności.

Księgi rachunkowe NGO’s i Przedsiębiorstw Społecznych

Organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit czy spółdzielnie socjalne posiadają osobowość prawną wskutek czego zobligowane są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.